Dechová rehabilitace

Náš způsob života a životní styl ve velké míře ovlivňují nejenom naše zdraví, ale především naše dýchání.

Dýchání, ač jde o věc zcela běžnou a automatickou, nesmíme podceňovat. Špatná dechová technika nám může v mnohém přitížit. Bolesti zad, krční páteře a celého těla vám dokáží znepříjemnit život na denní bázi. Nebudete schopni vykonávat oblíbené, ale ani běžné pohybové aktivity.

Dechová rehabilitace se zaměřuje na správné dechové pohyby při nádechu i výdechu. Tyto pohyby jsou vlivem plicních onemocněních (alergie, CHOPN, pneumonie) změněny a cílem dechové rehabilitace je naučit vás správné dechové technice, díky níž se vám uleví od chronických bolestí, bolestí pohybového aparátu, tísně na hrudníku a nepříjemného pocitu neúplného nadechnutí. Rehabilitace se také zaměřuje na efektivní kašel, klidové dýchání, nácvik inhalačních technik a řeší pocity dechové tísně a s nimi spojené úlevové polohy.

Pacienti, kterým byla diagnostikována GER (gastroezofageální reflux), mohou také využít dechové rehabilitace, kdy pomocí aktivace bránice můžeme ovlivnit dotažení jícnového svěrače, a tím částečně nebo úplně odstranit potíže s ním spojené.

Dechová rehabilitace by neměla být samostatnou částí, naopak by měla být propojena i s dalšími prvky, které přes den provádíte jako například správné držení těla a pohyby.