Bc. Matyáš Turna

Matyáš Tuna
Fyzioterapeut junior

Matyáš je začínající fyzioterapeut, který má za sebou praxe v oboru fyzioterapie, které si plnil v rámci studia, ale také ve svém volném čase. Jeho zodpovědnost a zájem o obor fyzioterapie je na vysoké úrovni.

Ve volném čase se také věnuje detailům v rámci různých pohybových aktivit a dovedností a nejvíce parkouru, který je moderní a atraktivní sportovní disciplínou mladých lidí. Matyáš se parkouristům věnuje i jako fyzioterapeut. Získává tak cenné zkušenosti i na poli sportovní fyzioterapie.

Jeho velký zájem mají pohybové dovednosti, ve kterých se touží i nadále vzdělávat.

Kurzy

Specifika terapie pletence ramenního
Kinesio taping method (KTM 1/2)

Aktivity:

Zastupující člen Asociace studentů fyzioterapie za Fakultu sportovních studií, organizace pravidelných vzdělávacích akcí pro studenty a fyzioterapeuty – Fyziocafé, účast na osvětových akcích (Světový den diabetu, Maraton s roztroušenou sklerózou)

2017–2018

Dobrovolníkem v plaveckém klubu pro handicapované – KONTAKT bB, na pozici instruktor plavání

2015–2018
Pracovní zkušenosti:

Fyzioterapie | Rehacentrum Nika
Ambulantní fyzioterapie v soukromém zařízení

2019

Sportovní, relaxační masáže | AWA Relaxační centrum

2018

Odborná praxe | ParaCENTRUM Fenix

2017
Ze školní lavice:

Mgr. | Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
Výukový program: Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

2019–Současnost

Studijní pobyt | Gerlev Sports Academy, Dánsko
Hlavní předměty: Parkour, Natural movement, Vaulting

2018

Bc. | Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita
Výukový program: Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
Bakalářská práce: Vliv plaveckého tréninku na pohybový systém pacientů s dětskou mozkovou obrnou

2015-2019